עיצוב

בחירת תבנית אתר מתאימה לצורכי הלקוח.

הוספה ושינוי תמונות ברירת המחדל בתבנית  לתמונות מהלקוח, או תמונות אילוסטרציה המתאימות ללקוח ולעסק

הוספה או מחיקה של דפים רלוונטיים מהתבנית הקיימת.